ThermoScan7SplashScreen_2-se

Braun. Det ledande varumärket bland läkare*

NYA Braun ThermoScan® 7 med Age Precision® IRT6520 – Ny febervägledningsteknik som tar hänsyn till barnets ålder. Nu behöver du inte längre gissa innebörden av ditt barns kroppstemperatur.

Klinisk forskning visar att definitionen av feber varierar med barnets ålder**. Det som är normal temperatur hos en fyraåring kan vara feber hos en nyfödd. Ålder är den avgörande faktorn. För att hjälpa dig tolka barnets temperatur på ett säkrare sätt har vi utvecklat nya Braun ThermoScan® 7 (IRT6520) med patenterad Age Precision®-teknik..

Välj barnets ålder och mät temperaturen. Den färgkodade displayen hjälper dig tolka temperaturavläsningen baserat på barnets ålder (grön – normal temperatur, gul – förhöjd temperatur och röd – hög temperatur).

ts7directions

Väljer du Braun ThermoScan® 7 så väljer du det ledande varumärket på termometrar bland läkare*. Tack vare den patenterade förvärmda spetsen betraktas Braun ThermoScan®-örontermometrar redan som ett riktmärke vad gäller noggrannhet och används och rekommenderas av en mängd läkare i Europa. Spetsen på andra termometrar kan kyla området där mätningen sker, vilket kan leda till missvisande mätvärden. Spetsen på ThermoScan® värms upp före användningen för att ge professionell exakthet. Temperaturvägledningssystemet ExacTemp® bekräftar korrekt position och noggrann avläsning med ljus- och ljudsignaler.

Tack vare den nya Age Precision®-tekniken hjälper Braun ThermoScan® dig att i lugn och ro tolka barnets kroppstemperatur.

Upptäck alla funktioner hos Braun ThermoScan® 7 IRT6520.

* Ipsos, onlineundersökning bland n=802 allmänläkare och barnläkare på fyra europeiska marknader (n=200 hos vardera Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna) under maj–juni 2012.

**Herzog L., Philips S. Addressing Concerns About Fever. Clinical Paediatrics. 2011: 50 (no.5): 383–390.

ThermoScan är ett registrerat varumärke som tillhör Kaz Europe Sàrl. Denna produkt är tillverkad av Kaz Europe Sàrl under licens från varumärket ”Braun”. ”Braun” är ett registrerat varumärke som tillhör Braun GmbH, Kronberg, Tyskland. © 2014, Kaz Europe Sàrl.