New BPA and later free disposable Lens Filters for accurate and hygienic temperature monitoring

Braun ThermoScan® engångsfilter LF40

För noggrann och mer hygienisk temperaturövervakning

Tack vare Brauns engångsfilter blir febertagningen noggrann och hygienisk. Det är viktigt att Braun ThermoScan®-filtret byts ut efter varje mätning. Du behöver därmed inte rengöra eller desinficera sensorn och eventuell korskontaminering kan därmed helt uteslutas. Om du byter Brauns engångsfilter vid varje mätning kommer inte smuts eller öronvax att fastna på sensorn, vilket kan öka risken för felaktiga mätningar.

De nya Brauncertifierade engångsfiltren är dessutom fria från BPA och latex för ökad säkerhet.

  • no1-among-docs_1

    Utan BPA (bisfenol A) för ökad säkerhet

  • 1-sec-reading_1

    utan latex för ökad säkerhet

Brauns engångsfilter passar på alla Brauns örontermometrar och ger mycket hög mätnoggrannhet, till skillnad från andra filter som kan förhindra att sensorn fungerar optimalt. Kontrollera därför att engångsfiltret är märkt med Brauns logotyp. Det garanterar bäst resultat.

Använd engångsfiltret genom att följa stegen nedan:

Steg 1: sätt ett nytt engångsfilter på termometerspetsen före varje mätning.

Steg 2: mät temperaturen med engångsfiltret på termometerspetsen.

Steg 3: avlägsna det använda engångsfiltret efter varje mätning. Lossa det genom att trycka på knappen nedanför termometerspetsen.

4-steps-03

Braun ThermoScan® engångsfilter LF40:

  • Förpackning innehåller 40 engångsfilter
  • Engångsfiltren passar till alla Braun ThermoScan® IRT-örontermometrar

ThermoScan är ett registrerat varumärke som tillhör Kaz Europe Sàrl. Denna produkt är tillverkad av Kaz Europe Sàrl under licens från varumärket ”Braun”. ”Braun” är ett registrerat varumärke som tillhör Braun GmbH, Kronberg, Tyskland. © 2014, Kaz Europe Sàrl.